background

Za slnkom, vodou a pohodou

tip_travel hydrotour satur solvex turancar fifo kartago happy_travel azad globtour daka paxtravel

Kde nás nájdete...

Ing. Ľubomír Janák

Pucov 71, 026 01 Dolný Kubín

Prevádzka (korešpondenčná adresa):

CA ITALTOUR
Radlinského 1721/58, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 32 281 030
IČ DPH: SK1020465501
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín
Č. účtu: 299 842 332 / 0200
IBAN: SK56 0200 0000 0002 9984 2332
SWIFT(BIC): SUBASKBX

Tel./Fax: 043 5864 222
mobil: 0903534270
e-mail: info@italtour.sk (klienti)
             italtour@italtour.sk (CA, CK, TO)

http: http://www.italtour.sk
skype: ck-italtour.sk

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama